Benyt inkasso når dine kunder ikke vil betale

20 October 2021
Astrid Pedersen

advertorial

Bruger du alt for lang tid på at inddrive gæld fra kunder som ikke gider at betale deres regninger? Så kan du med fordel lade et professionelt inkassofirma håndtere denne opgave.

Hvordan kan et inkassofirma hjælpe mig?

Der er flere forskellige måder hvorpå du kan indgå et samarbejde med et inkassofirma. Du kan for eksempel vælge at lade din virksomhed fast tilknytte et inkassofirma på abonnementslignende vilkår. Så vil dit inkassofirma håndtere dine inkasso sager løbende i takt med at behovet opstår.

Denne løsning er særligt relevant for virksomheder med mange kunder, og virksomheder hvis produkter eller tjenester er af en karakter som ofte tiltrækker dårlige betalere – for eksempel spiltjenester eller lignende. Når du har et sådant kunde forhold til dit inkassofirma vil det hele køre per automatik.

Er din virksomhed knap så stor, og er der langt mellem de dårlige betalere, kan du vælge at benytte inkasso service på ad hoc basis i stedet. Du vil så at sige kunne ”sælge” gælden til inkassofirmaet formedelst det skyldige beløb minus en bestemt procentdel.

Du får således ikke alle dine penge igen – men du slipper for besværet, og den trælse kunde er nu inkassofirmaets problem.

Hvilket inkassofirma skal jeg vælge?

Hvis du ønsker at benytte dig af inkasso service skal du se dig godt for når du vælger inkassofirma. Ikke alle aktører på markedet er lige fine i kanten, og mange benytter stadig ureglementerede metoder i kampen for at inddrive de skyldige beløb.

Hvis du vil være helt sikker på at dit inkassofirma lever op til de etiske og professionelle standarder inden for branchen bør du vælge et inkassofirma som er autoriseret til at drive inkasso virksomhed. Her kan du med fordel vælge det danske inkassofirma Debtia A/S. Du kan læse mere, og kontakte Debtia A/S direkte, via hjemmesiden debtia.dk

Flere Nyheder